www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Promowanie zdrowego stylu życia w społeczeństwie » Metodologia promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Metodologia promowania zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Promocja zdrowego stylu życia jest zjawiskiem wieloaspektowym. Możliwe są zatem różne metody promowania zdrowego stylu życia, które uwzględniają różne podejścia do zasadniczych problemów związanych ze zdrowiem. Do najczęściej wyróżnianych należą:

1. Podejście medyczne, w którym najważniejsza jest poprawa zdrowia i prewencja chorób.

2. Podejście behawioralne koncentrujące się na zmianie zachowań zdrowotnych.

3. Podejście edukacyjne jest bliskie tradycyjnej oświacie zdrowotnej.

4. Podejście marketingowe, w którym orientacja na odbiorcę z jego specyficznymi cechami, potrzebami i oczekiwaniami zastępuje dotychczasową orientację na wytwarzany „produkt”.
5. Podejście zmiany społecznej- polega na kreowaniu nowych wzorów zachowań w otoczeniu społecznym.

Powyżej wymienione współczesne strategie promocji zdrowia odzwierciedlają różnorodność działań w tym zakresie. Ich łączna realizacja umożliwia skuteczną koncentrację na zagadnieniach dotyczących zdrowego stylu życia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.