www.eprace.edu.pl » zdrowy-tryb-zycia » Zdrowy styl życia » Dekalog zdrowego stylu życia

Dekalog zdrowego stylu życia

Zdrowie to kapitał, który pozwala nam osiągać nasze cele, satysfakcję i spełnienie w życiu. W praktyce w największym stopniu stan zdrowia człowieka determinuje zdrowy styl życia, czyli sposób w jaki je przeżywamy. Aby miał on sens należy przestrzegać pewnych założeń. W oparciu o „Dekalog Zdrowego Stylu Życia” Zbigniewa Cendrowskiego45 należą do nich:

1. Wiedza o samym sobie.

Oznacza to  konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu, w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swojego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i co najważniejsze, aby posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia.

2. Utrzymywanie sił obronnych w stałej gotowości.

Takie postępowanie opiera się na 4 zasadach: niedopuszczanie do zachowań, które mają bezpośredni wpływ na obniżenie bariery immunologicznej (lekomania, palenie papierosów, alkohol i narkotyki), postępowanie w sposób wzmacniający siły obronne (właściwe odżywianie i systematyczna aktywność fizyczna), umiejętne postępowanie podczas różnych chorób i dolegliwości, by nie tylko nie spowodowały one niekorzystnych następstw, ale aby wykorzystać je dla wzmocnienia organizmu (leki i medycyna naturalna) a także pogłębianie umiejętności wykorzystania naszych sił psychicznych (autopsychoterapia)

3. Nie nadużywanie leków.

Podstawą tej zasady jest stosowanie leków tylko w sytuacji, gdy jest to konieczne i to pod kontrolą lekarza.

4. Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej.

Odpowiednio częsty i intensywny ruch pozwala na wzmocnienie organizmu i zachowanie właściwej tężyzny fizycznej i psychicznej.

5. Prawidłowe odżywianie się.

Trzeba jeść tylko tyle, ile się zużywa i spożywać przede wszystkim duże ilości warzyw i owoców.

6. Hartowanie się.

Chodzi tutaj o świadome, planowe poddawanie swego ciała i psychiki różnego rodzaju bodźcom, czasem nawet ekstremalnym, by wzmocnić się oraz przygotować do sytuacji trudnych.

7. Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.

Polega to na umiejętności rozróżniania „dobrego” i „złego” stresu oraz stałego uczenia się sterowania swoimi reakcjami, ograniczanie i eliminowanie wpływu bodźców negatywnych. Mają tu zastosowanie wszelkie techniki psychoterapeutyczne, m.in. trening asertywności, umiejętność relaksacji oraz odreagowywania negatywnego stresu.

8. Wyeliminowanie nałogów.

Mamy tu na myśli  wszelkie działania mające na celu zachęcenie ludzi do pozostawania wolnym od nałogów i podejmowania wysiłku ich porzucenia.  Kluczem do sukcesu jest motywacja i wsparcie.

9. Życzliwość dla innych.

Jest to jeden z podstawowych wymiarów zdrowia. Inaczej mówiąc, zdrowym społecznie jest ten, kto czyni dobro, jest życzliwym dla innych, zna wartość pojęć: tolerancja i kompromis oraz posługuje się nimi w praktyce, będąc jednocześnie asertywnym.

10. Zachowanie postawy copingowej.

Słowo coping oznacza dawanie sobie rady w życiu. Jest to reguła zamykająca w sobie pozostałe. Człowiek prowadzący zdrowy styl życia jest optymistą i dzięki temu odnosi liczne sukcesy we wszystkich dziedzinach życia.

To właśnie decyzje podejmowane przez nas każdego dnia bezpośrednio wpływają na sposób, w jaki żyjemy, a ten z kolei na nasze zdrowie. Aby osiągnąć sukces, stosując dziesięć zasad zdrowego stylu życia, niezbędna jest jednak konsekwencja w działaniu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.